Informační portál o penzi

naspořte si na melounovou penzičku…

Výplaty penze

Nový penzijní systém s sebou přinesl také změny ve výplatě naspořených prostředků. Pokud není doplňkové důchodové spoření ukončeno předčasně, po splnění přesně stanovených podmínek si lze zvolit jeden z následujících způsobů výplaty penze:

  • Jednorázové vyrovnání - na tuto penzi nárok vzniká minimálně po 5 letech spoření a dosažení věku účastníka potřebného pro vznik nároku na starobní důchod
  • Starobní penze na dobu určitou - v této variantě lze zvolit buď pevnou částku výplaty, nebo počet měsíců výplaty.
  • Invalidní penze na určitou - invalidní penze je přiznána po nejméně 36 měsících spoření a při současném přiznání třetího stupně invalidity
  • Úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi - na tuto penzi vzniká nárok po minimálně 5 letech spoření a současném dosažení věku, který je o 5 let nižší, než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod podle zákona.
  • Úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu, s přesně stanovenou výší
  • Odbytné – po nejméně dvou letech spoření.
  • Předdůchod - při dosažení věku o 5 let nižšího, než je důchodový věk, době příspěvku minimálně 60 kalendářních měsíců, a při splnění dalších podmínek.

Co jsou to předdůchody?

Předdůchod je zvláštní formou výplaty z doplňkového penzijního spoření, jehož cílem je usnadnit lidem těsně před důchodem překonat potíže se sháněním a udržením zaměstnání v pokročilém věku. Předdůchody jsou vypláceny ve výši alespoň jedné třetiny průměrné mzdy. Velkou výhodou je, že během předdůchodu za vás hradí stát zdravotní pojištění a není krácena doba ani základ pro výpočet starobního důchodu. Krácení důchodu kvůli předčasnému důchodu je totiž trvalé a pokračuje i po dosažení důchodového věku. Před odchodem do předdůchodu je ovšem potřeba mít naspořenou částku, která pokryje jeho čerpání. Pokud není naspořena, lze doplnit chybějící část peněz jednorázovým vkladem.