Informační portál o penzi

naspořte si na melounovou penzičku…

Penzijní pojištění - státní příspěvky

Ze státního rozpočtu jsou ve prospěch účastníků doplňkového penzijního spoření III. pilíře poskytovány státní příspěvky. Ty jsou na konto účastníka připisovány automaticky za každý zaplacený měsíční příspěvek. Výše měsíčního příspěvku za kalendářní měsíc vždy závisí na výši měsíční úložky. Částku úložky si každý účastník určuje sám, může ji podle potřeby měnit, což ale musím mít předem smluveno, jinak by nám peníze "navíc" nepřinesly vyšší státní příspěvek. Navíc se nesmí spoření předčasně ukončit, jinak by účastník o příspěvky přišel.

Výše státního příspěvku na penzijní spoření

Výše státního příspěvku je přímo závislá na měsíčním příspěvku. Chceme-li dosáhnout na státní příspěvky, musíme spořit alespoň 300 Kč měsíčně. Maximální státní příspěvek ve výši 230 Kč se vztahuje na měsíční příspěvek klienta 1000 Kč a vyšší. Takto můžete za celý rok získat až 2760 Kč. Státní příspěvek je poskytován po celou dobu spoření.

Při měsíční úložce:

  • 300 Kč je státní příspěvek 90 Kč měsíčně
  • 400 Kč je státní příspěvek 110 Kč měsíčně
  • 500 Kč je státní příspěvek 130 Kč měsíčně
  • 600 Kč je státní příspěvek 150 Kč měsíčně
  • 700 Kč je státní příspěvek 170 Kč měsíčně
  • 800 Kč je státní příspěvek 190 Kč měsíčně
  • 900 Kč je státní příspěvek 210 Kč měsíčně
  • 1000 Kč a více je státní příspěvek 230 Kč měsíčně

Veškeré tyto prostředky směřují na individuální účet účastníka, na kterém se akumulují společně s výnosy. Při vzniku nároku na dávky jsou vyplaceny v celém objemu.

Nárok na státní příspěvek

Nárok na státní příspěvek má každý účastník doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění, který má trvalý pobyt na území České republiky nebo má bydliště na území členského státu EU, pokud se účastní důchodového pojištění, či již důchod čerpá a nebo je účasten veřejného zdravotního pojištění v České republice.