Informační portál o penzi

naspořte si na melounovou penzičku…

Důchodové připojištění

Penzijní připojištění je založeno na pravidelných měsíčních, čtvrtletních, nebo ročních úložkách. K těmto úložkám je pravidelně připisován, podle jejich výše státní příspěvek, který přímo navyšuje spořící částku. Na penzijní připojištění může přispívat také zaměstnavatel, či třetí osoba.

Státní příspěvek

Abyste v rámci nového systému dosáhli na státní příspěvek, je potřeba spořit minimálně 300 Kč měsíčně a za tuto částku dostanete od státu 90 Kč měsíčně. Maximální výše státního příspěvku činí 230 Kč měsíčně a dostanete ji, pokud spoříte 1 000 Kč měsíčně a výše.

Výše státního příspěvku:

Výše příspěvku účastníka v Kč Výše státního příspěvku v Kč
300 až 999 Kč 90 + 20% měsíčně z částky nad 300 Kč
1 000 Kč a výše 230 Kč měsíčně

Výhody penzijního připojištění

Smlouvy na penzijní připojištění jsou uzavřeny do 60 let, nikoli do důchodového věku (který může být i vyšší) a ukončit ji lze po dvou letech. Stát i nadále garantuje hospodaření s vloženými penězi - garance nezáporného zhodnocení. Žádný rok tak fondy nemohou prodělat, přinejhorším mohou svým klientům připsat nulové zhodnocení. Po 15 letech můžete využít v případě potřeby takzvané výsluhové penze a vybrat si polovinu naspořených peněz.

Přechod do účastnických fondů

Klienti transformovaných fondů si mohou kdykoliv své peníze převést do nových účastnických fondů (nikdy obráceně, ani zpět). Vstupem do účastnického fondu (doplňkové penzijní spoření) si potom mohou zvolit svou investiční strategii. V žádném účastnickém fondu ovšem není garantováno nezáporné zhodnocení. Fondy ale mají větší volnost při pokusech o zhodnocení příspěvků klientů, což by mělo umožnit větší zisky. Přejít na nové podmínky je možné kdykoliv, zpátky do jistějších fondů ovšem cesta již nevede!