Informační portál o penzi

naspořte si na melounovou penzičku…

Vše o penzijní reformě

II. pilíř – důchodové spoření

Důchodové spoření - druhý pilíř penzijní reformy je dobrovolný systém, pokud do něj ale vstoupíme, stane se pro nás závazný. Nelze z něj vystoupit až do odchodu do penze. Účastníci důchodového spoření ve II. pilíři mají povinnost oznámit tuto skutečnost každému svému zaměstnavateli. Do tohoto systému se mohou od 1. 7. 2013 zapojit už jen lidé mladší 35 let.

III. pilíř – doplňkové penzijní spoření

III. pilíř - doplňkové penzijní spoření vzniklo 1. 1. 2013. Ze stávajících penzijních fondů se staly fondy transformované a zároveň vznikly nové fondy tzv. účastnické. Ti, kteří spořili do stávajících penzijních fondů, si mohou zvolit, zda v nich i nadále zůstanou, nebo přejdou do nových účastnických fondů.

Nové účastnické fondy mají zachovány státní příspěvky, daňové úlevy i možnost příspěvku zaměstnavatele. Nemají již ovšem garanci nezáporného zhodnocení - je v nich možnost získat vyšší výnosy, ale i výnosy záporné. Neposkytují již také výsluhové a pozůstalostní penze, je zde možnost předdůchodu. Mezi novými účastnickými fondy lze přestupovat a libovolně si volit investiční strategie.

Účastnické fondy:

Vybírat můžeme mezi účastnickými fondy různých investičních strategií. Konzervativní fondy – tyto fondy nevystavují své účastníky měnovému riziku a investují především do dluhopisů s přísně stanoveným rizikem. Vyvážené fondy investují stále nejvíce do dluhopisů, ale také do akcií, hotovosti i nemovitostí. Dynamické fondy investují na akciových trzích, do nemovitostí. Mají nejrizikovější strategii ze všech fondů, ovšem procento zhodnocení zde může dosáhnout i dvouciferných hodnot.

III. pilíř – penzijní připojištění se státním příspěvkem

Penzijní připojištění existuje i nadále jako součást III. pilíře v podobě transformovaných fondů, nelze do něj již vstupovat, ovšem zůstaly zachovány aktuální podmínky:

  • garance nezáporného zhodnocení
  • státní příspěvky
  • daňové úlevy
  • výsluhová penze a jednorázové vyrovnání
  • příspěvky zaměstnavatele

Státní příspěvky, daňové úlevy a možná podpora od zaměstnavatele

Spoření ve III. pilíři je významně podporováno státem formou státních příspěvků i daňových úlev. Státní příspěvky se pohybují od 90 Kč měsíčně (při měsíční úložce 300 Kč), až do 230 Kč měsíčně (při úložce 1 000 Kč měsíčně). Dále mohou účastníci využívat daňové úlevy při úložkách nad 1 000 Kč měsíčně. Tyto daňové úlevy mohou dosáhnout výše až 12 000 Kč ročně (při roční úložce 24 000 Kč). Změnila se také limitní výše příspěvků zaměstnavatelů přispívajících svým zaměstnancům na penzijní připojištění. Mohou přispívat zaměstnancům do výše 30 000 Kč ročně na penzijní připojištění, nebo doplňkové penzijní spoření, aniž by z této částky platili daň z příjmu, zdravotní a sociální pojištění.