Informační portál o penzi

naspořte si na melounovou penzičku…

Doplňkové penzijní, důchodové spoření

Doplňkové penzijní spoření ve III. pilíři umožňuje výhodně spořit na vlastní důchod. Dává občanovi možnost zabezpečit si s předstihem potřebnou výši doplňkových příjmů. V důchodu se totiž již nelze spoléhat výhradně na státní systém důchodového zabezpečení, který bude již v blízké budoucnosti čelit závažným problémům.

Vezměte svou penzi do vlastních rukou

Doplňkové penzijní spoření vzniklo 1. 1. 2013 vedle stávajícího penzijního připojištění. Ze současných penzijních fondů se staly transformované fondy a nově vznikly účastnické fondy. V rámci doplňkového penzijního spoření jsou veškeré úložky klientů, příspěvky zaměstnavatele a také státní příspěvky vloženy do účastnických fondů, které obhospodařuje penzijní společnost. V každé penzijní společnosti lze vždy vybírat z několika účastnických fondů, od nejkonzervativnějších fondů, až po fondy s vysokým výnosem. Tyto účastnické fondy již nemají garanci nezáporného zhodnocení prostředků, je v nich možnost dosáhnout vyšších, ale i záporných výnosů.

Výhody doplňkového penzijního spoření:

  • státní příspěvek až 230 Kč měsíčně
  • odečet až 12 000 Kč ročně z daňového základu
  • výběr investiční strategii
  • možnost čerpání předdůchodu

Státní podpora doplňkového penzijního spoření

Dlouhodobé spoření je výhodné pro jeho účastníky i pro celou ekonomiku, proto stát toto spoření rázně podporuje hned trojím způsobem. Státní příspěvek, který závisí na výši měsíční úložky. Maximální výše státního příspěvku je 230 Kč při měsíční úložce 1000 Kč a více, minimum je 90 Kč měsíčně při úložce 300 Kč. Formou daňového odpočtu, od základu daně je možné odečíst částky zaplacené na doplňkovém penzijním spoření a snížit si tak daňovou povinnost. Maximální odpočet 12 000 Kč ročně při spoření 2000 Kč měsíčně a více. Zvýhodnění pro příspěvky zaměstnavatele zaměstnanci na smlouvu. Příspěvky zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření jsou až do výše 30 000 Kč za rok osvobozeny od daně z příjmu, sociálního i zdravotního pojištění.