Informační portál o penzi

naspořte si na melounovou penzičku…

Daňové úlevy pro doplňkové penzijní spoření

Stát se snaží občany motivovat k uzavírání nových smluv doplňkového penzijního spoření. Proto je poskytována, kromě státního příspěvku, také možnost uplatnění daňové úlevy. Jelikož se od roku 2013 zvýšil státní příspěvek, na který dosáhnou občané při měsíční úložce 1000 Kč, tak se daňové zvýhodnění vztahuje až na měsíční úložku vyšší, než 1000 Kč měsíčně. Měsíční úložky pod 1000 korun jsou totiž již podporovány formou státního příspěvku.

Kolik přispívat pro dosažení maximální daňové úlevy?

Daňovou úlevu může získat každý účastník III. pilíře, pokud jeho roční úložky do doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění přesáhnou 12 000 Kč ročně, což odpovídá měsíční úložce vyšší, než 1000 Kč. Maximální výše daňové úlevy je dána částkou 12 000 Kč ročně, což odpovídá měsíční úložce 2 000 Kč. Maximální daňovou úlevu tedy získá každý účastník, jehož roční souhrn příspěvků bude činit 24 000 Kč. Optimální měsíční příspěvek sice činí 2 000 Kč, ovšem i v případě, že měsíčně nebude přispívat 2000 Kč, lze využívat zajímavých daňových výhod.

Daňová výhoda u příspěvku zaměstnavatele

Zvýhodnění příspěvků zaměstnavatele zaměstnanci na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění jsou nově až do částky 30 000 Kč za rok osvobozeny od daně z příjmu a placení sociálního i zdravotního pojištění. Z ročního příspěvku 30 000 Kč tedy neplatí povinné daně a odvody ani zaměstnavatel, ani zaměstnanec. Příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření je výhodnější, než kdyby o stejnou částku byla zvýšena mzda.

Jak uplatnit daňový odečet?

Snížení daňové povinnosti díky zaplaceným příspěvkům na doplňkové penzijní spoření lze provést daňovým přiznáním, nebo ročním zúčtováním u zaměstnavatele. Penzijní fondy vždy na začátku roku zasílají potvrzení o zaplacených příspěvcích za minulý rok těm občanům, kteří si tak mohou snížit svoji daňovou povinnost.