Informační portál o penzi

naspořte si na melounovou penzičku…

Penzijní připojištění, státní příspěvky, daňové úlevy

Penzijní připojištění se státním příspěvkem je státem dotovaný systém, který dnes spadá do třetího pilíře důchodového systému. Účastníci penzijního připojištění si od roku 1994 mohli spořit v jednotlivých penzijních fondech. Na konci roku 2012 byl tento penzijní systém uzavřen a na začátku následujícího roku došlo k transformaci fondů, které nyní spravují penzijní společnosti.

Výše daňové úlevy

Změnily se rovněž podmínky pro daňové úlevy v souvislosti s penzijním připojištěním. Aby si tedy zaměstnanec mohl nezdanitelné částky za připojištění uplatnit, musí si naspořit více, než tomu bylo v minulosti. Daňovou úlevu může nyní účastník třetího pilíře získat, pokud jeho roční úložky na penzijní připojištění přesáhnou 12 000 Kč, což odpovídá měsíční úložce vyšší, než 1000 Kč. Pro získání maximálních daňových odpočtů je tedy nutné si v současné době u penzijního připojištění spořit 24 000 Kč, což odpovídá měsíční úložce 2 000 Kč. Od této částky se nově odečte 12 000 Kč (do konce roku 2012 to bylo pouze 6 000 Kč), což znamená, že daňový odpočet tak dosáhne 12 000 Kč.

Změnily se také limitní výše příspěvků zaměstnavatelů přispívajících svým zaměstnancům na penzijní připojištění. Od ledna 2013 mohou přispívat zaměstnancům až 30 000 Kč ročně na životní pojištění, nebo doplňkové penzijní spoření, aniž by z této částky platili daň z příjmu. Do konce roku 2012 byl přitom tento limit 24 000 korun. Příspěvek, který zaměstnavatelé uhradí zaměstnancům na penzijní připojištění, rovněž nepodléhá zdravotnímu a sociálnímu pojištění a jsou osvobozeny od daně z příjmu.

Jak uplatnit daňový odečet?

Snížení daňové povinnosti díky zaplaceným příspěvkům na penzijní připojištění lze provést dvojím způsobem. V daňovém přiznání, nebo ročním zúčtováním u zaměstnavatele. Příslušný penzijní fond vždy na začátku roku zasílá občanům, kteří si mohou snížit svoji daňovou povinnost, potvrzení o zaplacených příspěvcích.